Ostoskorisi on tyhjä.

Mukavuus

Control4 Lämpötilan hallinta

 

Control4 ratkaisu Lämmityksen, Lukkojen ja Motorisoitujen laitteiden älykkääseen automatisointiin

Mukavuuden hallinnalla tarkoitetaan yleensä huonetilojen lämpötilan ja ilmanvaihdon ohjausta. Näiden ohjaus toteutetaan usein keskenään erillisillä järjestelmillä jolloin syntyy tilanteita joissa energiaa kulutetaan turhaan. Keskitetyn automaatiojärjestelmän avulla erilliset järjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään ja säätymään yhdellä raja-arvolla. Tällöin tilojen mukavuus korostuu ja energialasku pienenee.

 

Yhdistämällä Mukavuuden hallinnan osaksi muuta automatisointia parannetaan energiatehokkuutta tinkimättä tilojen mukavuudesta. Tilojen lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto ja moottoroidut laitteet voidaan sitoa erilaisiin koko taloa ohjaaviin tilanneohjauksiin. Esimerkiksi ”Kotona/poissa” tilanne voi säätää lämpötilaa sekä lukita samalla kaikki ovet. ”Hyvää yötä” tilanne voi puolestaan sulkea halutut verhot, lukita ovet ja pienentää lämpötilaa sekä ilmanvaihtoa tiloissa joissa ei yö-aikaan oleskella. Voit tutustua erilaisiin Mukavuus-ratkaisun esimerkkeihin alla olevien linkkien kautta.


Control4 Lämmityksen ohjaus

Lämpötilan ohjaus

Lämmityksen yhdistäminen automaatiojärjestelmään mahdollistaa eri tilojen lämmityksen oikeaan aikaan ja sekä keskitetyn hallinnan yhdellä käyttöliittymällä. Automatisoitu lämmityksen ohjaus mahdollistaa erilaisien vuorokausiajastuksien tekemisen sekä näiden muokkaamisen joko keskitetysti tai vaikka huone kerrallaan. Edistyksellisimmissä järjestelmissä voidaan lisäksi ohjata useampia lämmitysjärjestelmiä sekä yhdistää Jäähdytys sekä ilman laatuun vaikuttavia järjestelmiä samaan kokonaisuuteen ja näin saada entistä parempaa mukavuuden hallintaa ja energian säästöä mutta silti vain yhdellä, helpolla ja selkeällä käyttöliittymällä.


Control4 Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon ja jäähdytyksen ohjaus

Mukavuus-ratkaisun mahdollistama lämmityksen, ilmanvaihto- sekä jäähdytysjärjestelmien yhdistäminen osaksi kokonaisvaltaista automaatiota tarjoaa käyttäjälle paitsi yhden helpon ja selkeän käyttöliittymän, mutta myös yhden raja-arvon jolla ohjataan kaikkia järjestelmiä toimimaan yhdessä. Yksinkertaisimmillaan ilmanvaihtojärjestelmien ja jäähdytysjärjestelmien ohjauksia voidaan toteuttaa kärki- ja jänniteohjauksin, mutta edistyksellisimmissä ja suuremmissa järjestelmissä täyden hyödyn saavuttamiseksi on mahdollista ohjata eri järjestelmiä myös näiden omien väylien kautta kunhan vain valittu valmistaja tämän mahdollistaa. Yhdistämällä ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmät osaksi kokonaisvaltaista automaatiota mahdollistetaan selkeä energian säästö.

Control4 Verhojen ja motorisoitujen laitteiden ohjaus

Verhojen ja motorisoitujen laitteiden ohjaus

Mukavuus-ratkaisun avulla voidaan ohjata myös moottoroituja laitteita, kuten sähköverhoja-, markiiseja-, valkokankaita-, tai muita moottorikäyttöisiä laitteita. Yhdistämällä motorisoidut laitteet osaksi muuta automaatiota saadaan aina tilaan ja tilanteeseen sopiva ympäristö. Motorisoiduilla ratkaisuilla voidaan myös hyvin vähentää energian tarvetta esimerkiksi verhojen ja markiisien ohjaus  voi vähentää jäähdytyksen tarvetta tiloissa ja näin saavuttaa säästöjä sekä parantaa tilan käyttäjien mukavuutta. Motorisoitujen laitteiden tilanneohjauksia toteutetaan tyypillisesti valoisuuden, lämpötilan ja vuorokauden ajan mukaan. Lisäksi tilanteita voidaan sitoa myös AV-laitteiden toimintoihin tai läsnäoloon perustuviksi, jolloin moottoroidut laitteet ohjautuvat tilojen käytön mukaan.

 

Control4 Talotekniikan integraatiot

Talotekniikan integraatiot

Myös Control4 Mukavuus-ratkaisu mahdollistaa monipuoliset integraatiot muuhun talotekniikkaan. Tämä on usein mahdollista myös vanhoissa kohteissa. Koska usein olemassa olevaa tekniikkaa ei haluta kokonaisuudessaan vaihtaa mutta kaivattaisiin lisäominaisuuksia tai helpompaa käytettävyyttä on Control4:n laajat integraatiomahdollisuudet edullinen ja helppo tapa päivittää ja lisätä ominaisuuksia.